Forut att folja over uppbrottet, forvranga din mentalitet

Nar ett par utfor slut, kommer separationsprocessen ej exakt att vara trevlig. Men vissa personer kan snabbt fard sig igen och anlanda over uppbrottet och ga vidare. Andra hanger over i detta under aratal efter att man har gjort slut, vilket skadar chanserna att na malet med nya relationer. Baksida av underben ar skillnaden mellan de tvenne? En forandrad mentalitet.

Efter att du har gjort slut kan du kanna dig lag, arg eller skakis for att vara hast. Du nog dessutom blir besatt av ditt ex och kanner dig svartsjuk kungen personen som denne ar med nu. Eller sa nog du kanner dig bristande, oattraktiv och ovardig karlek.

Detta nog later trist och patetiskt, men det ar typ normalt. Sak ar att forskning har visat att ett uppbrott kan ringa dig att kika dig personligen och andra pa ett mer negativt metod. Du kommer dessutom att besta mindre benagen att starta en ny relation, och nar du gor det sa kommer risken forut att detta blir ett ohalsosamt karleksforbindelse att vara typ sa stor.

Ombilda din mentalitet pro att anlanda over uppbrottet

En grupp forskare fran Stanford University analyserade effekterna fran personers historia med att bli bortstotta och psykologiskt frisk aven formagan att justera sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att prova begripa vad som har hant. De kommer undran sig sjalva varfor detta hande, ifall det varje deras felaktigt, eller vilka chanserna ar forut att de amna finn en ny karlek i framtiden. Det satt som du svarar pa dessa fragor kan antingen mildra dig att hantera situationen eller sa kommer detta att skapa dig mer omtalig pro psykologisk forodelse.

Enligt forskarna sa ser vi andra personer som kallor forut information angaende oss sjalva. Ifall vi enar blir bortstotta fran nagon som vi tror kanner oss sa kan detta vara speciellt forodande.

Men folk inneha annorlunda perspektiv innevarande hur mycket de kan spira och forandras. Personer som ser sina personligheter som statiska och att de ej kan skifta, eller som med andra ord inneha en ororlig mentalitet, kommer sannolikt att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig sjalva. De historier som de berattar om uppbrottet kommer att askadliggora deras egna brister.

A andra sidan kommer personer som ser avta egenskaper som dynamiska, som har en mentalitet for framtagning, Resurser att meddela mindre skadliga historier ifall uppbrottet. De har foljaktligen en storre fallenhet att kika detta som ett situation forut progression eftertradande gang.

Inom olika studier har forskare funnit att deltagare med en fixerad mentalitet hade storre benagenhet att relatera uppbrottet till avta egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan bidra dem problem i framtida relationer.

Hur sa du kan handla for att ombilda din mentalitet

For att komma over ett uppbrott pa ett halsosamt satt ar det angelaget att du andrar din forhallningssatt och utvecklas kontra en mentalitet fran framatskridande. For att lyckas bor du skapa nedandstaende:

Utreda anledningarna till uppbrottet, men utan att ta pa dig onodig skuld

Inom alla relationer inneha alla involverade personer sitt ansvar for de problem som uppkommer, inkluderat karleksrelationer. Ta din fraktion av skulden, men undvik att bli ett offer.

Att ta mer ansvar an va du fortjanar kommer ej att gora dig battre eller fixa nagot. Detta kommer snarare att forstora din sjalvbild och handla det svarare pro dig att ha halsosamma relationer i framtiden.

Det finns flera personliga faktorer som kan skapa en oenighet som resulterar i ett uppbrott. Det ar centralt att veta hur sa som gick inkorrekt och till vilken grad det kan undvikas eller forandras i framtiden.

Forsta att uppbrott ar vanliga

Trots den pina som du kanner ovanfor uppbrottet, kom ihag att du inte ar den enda personen som har avslutat en relation. Du ar inte den enda personen som har blivit sviken. Du ar ej den enda personen som inneha fatt bega slut med sin partner. Oavsett hur avsevart bedrova du kanner sa kan du anlanda kvar det korrekt som sa massa andra har gjort.

Finn nagot positivt som du kan utbilda dig av upplevelsen

Du lar dig mycket efter ett uppbrott, men betrycka dig ej for jatte- ovan negativa prylar. Relationen har samt erbjudit dig massa bra grejer, sa fokusera ej bara kungen det negativa. Du kan utbilda dig fran det negativa nar det kommer till att finn losningar, men ifall du enbart fokuserar kungen detta sa kommer du att sjunka ner i pessimism och fobi, vilket kommer att forsvara blivande relationer.

Oavsett hur det gick till sa finns det alltid forhoppning efter ett uppbrott. Du nog inte kan befria relationen, men du kan befria dig allena. Det finns sa flera cykler i livet och karlek ar en fran dem. Att prova halla fast utbredd en relation som inneha tagit slut kommer enkom att forstora kanslan fran att man drunknar.

En fran de foremal som far oss ur balans ar dispyter, och det basta sattet att undfly dessa ar att vara den som ler och inte blir impulsiv eller arg.

Innehallet gallande studera Sinnet ar enbart for informations- och utbildningsandamal. Det ersatter ej diagnos, tips eller atgard fran en fackman. I scenario av skepsis ar det superb att tillfraga en lojal specialist.

Categories: Other